Wolne terminy na wakacje 2023!

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Remontowo – Budowlany mgr inż. Krzysztof Matejczyk z siedzibą w Łodygowicach, ul. Strażacka 16.

1.Dane osobowe przetwarzane są w celach:
– rezerwacji i najmu domku letniskowego w ośrodku „Uroczysko” ul. Beskidzka 94 34-326 Zarzecze,
– wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
– dokonywania reklamacji,
– sporządzania, wysyłania korespondencji i jej przechowywania,
– organizacji akcji marketingowych
– odszkodowawczych za szkody powstałe na terenie ośrodka z winy Wynajmującego.
Art. 6 ust. 1b RODO

2.Odbiorcami danych mogą być:
– urzędy podatkowe, statystyczne,
– podmioty świadczące usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, kadrowo – płacową działające na zlecenie firmy: Zakład Remontowo-Budowlany mgr inż. Krzysztof Matejczyk,
– podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
– podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu zapewnienia działania usługi „polecenie zapłaty” oraz dokonania zwrotów.

3.Dane osobowe będą przetwarzane:
– przez czas wykonania obowiązków np. wystawienia faktury (podstawa prawna art. 6 ust. 1c RODO)
– przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe, lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1f RODO)
– w celu weryfikacji płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji
– do odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

4.Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów określonych w punkcie 1. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.

5.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod numerem
603 092 949.